รวมประกาศ รายละเอียด

ประกาศการเปิดภาคเรียน

ประกาศเมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563
โดย : นางสาวรัชณีย์ แก้วเลี่ยม

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 

เลื่อนจาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63 

 

เทอม 1 ปี 63 เปิดวันที่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 พ.ย.63

เทอม 2 ปี 63 เปิดวันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึง 30 เม.ย.64

เทอม 1 ปี 64 เปิดวันที่ 15 พ.ค.64 


 
ทั้งนี้ ภาคเรียนที่ 1 ไม่มีการปิดเทอม แต่ภาคเรียนที่ 2 จะปิดเทอม 15 วัน

(โรงเรียนสามารถยืดหยุ่นได้)