รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563
โดย : นางสาวรัชณีย์ แก้วเลี่ยม

       ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งแห่งอนุบาลบ้านสมถวิล ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง) และรางวัลระดับจังหวัด ในการแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

ประจำปี พ.ศ. 2563

เหรียญทอง ระดับประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์
ด.ญ.นินิสรีน บินกูโน ชั้นป.2/2


ระดับจังหวัด สาขาวิทยาศาสตร์
ด.ญ.อนามิกา แสงสุวิมาน ชั้น ป.2/1

ระดับจังหวัด สาขาคณิตศาสตร์
ด.ช.อับดุลมูอีด มะมิง ชั้น ป.2/2