รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8 ธ.ค. 2565
โดย : นางสาวรัชณีย์ แก้วเลี่ยม

นักเรียนคนเก่ง ที่มีผลคะแนนการสอบ

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  TEDET 65